Miljö

Det är extra viktigt för oss att vi inte bara med ord, utan även i praktiken, aktivt arbetar för att minimera användandet av kemikalier, förpackningar, transporter m.m. Då är vi säkra på, att vi med gott samvete kan lämna över vårt arv till våra barn och barnbarn utan att de skall behöva oroa sig över en förstörd natur.

Filip Home Miljöservice AB ska erbjuda städtjänster med minsta möjliga negativa påverkan på natur och miljö. Att vi följer gällande miljölagstiftning och miljöregler är ett absolut minimikrav. Vi har som mål att bli ännu bättre på miljöarbete än vad lagar, regler och branschens allmänna miljömål kräver. Detta ska vi uppnå genom att:
• Vi ska använda miljöanpassade arbetsmetoder, redskap och produkter.
• Vi ska kontinuerligt undersöka hur vi kan bli ännu bättre på att erbjuda miljövänliga städtjänster.
• Arbetsledningen ska kontinuerligt utbilda sig i natur- och miljöfrågor, dela med sig av ny kunskap till personalen och uppmuntra personalen att också själva utbilda sig.
• Vi ska varje år sätta upp nya mål för vårt miljöarbete och följa upp huruvida målen uppfyllts.
• Material, energi och råvaror ska utnyttjas så effektivt som möjligt genom sparsamhet, återvinning, korrekt utförd sopsortering och korrekta doseringar av de miljövänliga rengöringsmedel som vi använder i vårt arbete.
• Vi ska, på ett vänligt och positivt sätt, inspirera våra kunder, samarbetspartners och leverantörer så att de också får lust att förbättra sitt miljöarbete.Vi använder miljövänliga rengöringsmedel och städprodukter.